Cal dotar-se d'instruments per fer sostenible la millora continuada arrelada al context del centre

Francesc Gomila

francescLlicenciat en Física
Postgrau Les Competències en educació: ensenyament, programació i avaluació, Universitat Ramón Llull
Postgrau La pràctica i l'ensenyament de les competències disciplinars i transversals, Universitat Ramon Llull
Postgrau en Teoria Social Moderna (Ètica, política, economia), IDEC-UPF
Formador del Departament d’ensenyament en l’àmbit de “Models competencials orientadors”
Formador i consultor en el Posgrado en Liderazgo Educativo de la Universidad de Comillas
Consultor de projectes educatius

A l'escola:
• Professor de física, matemàtiques, tecnologia i TR
• Tutor de Secundària i Batxillerat
• Cap de Departament TIC
• Director, Director Adjunt, Cap d’estudis i Coordinador pedagògic