L'escola que té cura de l'ànima esdevé un recer segur on cada persona troba la seva llum per créixer

Roser Grivé  

roserLlicenciada en Filologia catalana
Postgrau en Aprenentatge per competències, Universitat Ramon Llull
Facilitadora certificada de la metodologia Lego serious play
Formadora del Departament d’ensenyament en l’àmbit de “Models orientadors 
competencials”
Formadora i consultora en el Posgrado en Liderazgo Educativo de la Universidad de Comillas
Consultora de projectes educatius
Especialista en lectura filosòfica (projecte filosofia 3-18)

A l'escola:
• Professora de llengua i filosofia a Secundària
• Tutora de Secundària
• Cap de Departament de Llengua durant 7 anys
• Directora de Secundària durant 8 anys.